Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.08.2015 22:11

КМУ позбавляє пільг учасників бойових дій

Голова громадської організації "Громадська Палата України"

Кабінет Міністрів України досі не розробив Порядок та умови надання державної цільової підтримки учасникам бойових дій, що стало на заваді надання державної підтримки декількам тисячам студентів України.

Верховна Рада України прийняла Закон України№425-VIII «Про внесеннязмін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дійта їх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведенняантитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів або під часмасових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутріньопереміщені особи, для здобуття професійно-технічної освіти та вищої освіти»,який було підписано ПрезидентомУкраїни 14 травня 2015 року.

Зокрема, цим законом передбаченовнести зміни до такихзаконів України::

1. Статтю 12 Закону України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступнимизмінами) доповнити частинами сьомою-дев’ятою...

2. У ЗаконіУкраїни "Про професійно-технічну освіту" (Відомості ВерховноїРади України, 1998 р., № 32, ст. 215 із наступними змінами)

3. Статтю 19 Закону України"Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №30, ст. 142; 2005 р., № 11, ст. 202; 2009 р., № 39, ст. 550; 2014 р., № 6-7,ст. 80; 2015 р., № 6, ст. 40) доповнити частинами чотирнадцятою-шістнадцятою

4. Статтю 44 Закону України"Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №37-38, ст. 2004) доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:

"17. Держава забезпечує особам,визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Простатус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям,дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведенняантитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помервнаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведенняантитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а такожвнаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції,дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянськогопротесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під часмасових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньопереміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчанняу вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довшеніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищоїосвіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуттявищої освіти надається у вигляді:повної або часткової оплатинавчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільговихдовгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальноїстипендії;

безоплатногозабезпечення підручниками;

безоплатногодоступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальнихнавчальних закладах;

безоплатногопроживання в гуртожитку;

іншихзаходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільовоїпідтримки для здобуття вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаютьсяКабінетом Міністрів України".

 

Оскільки Кабінет Міністрів України досі не розробив Порядок та умови наданнядержавної цільової підтримки, це стало на заваді надання державної підтримкидекількам тисячам студентів України, зокрема в наданні безоплатного проживанняв гуртожитку, батьки яких є учасниками бойових дій.

 

Вважаємо що КМУ свідомо, протягом тривалого часу не виконує зазначений Законвід 14.05.2015 р., фактично заблокував надання пільг учасникам бойових дій таїх дітям.


Гадаємо, КМУ має терміново розрішити цю ситуацію, адже незабаромрозпочинається новий учбовий рік, вже повною мірою запущено процес заселеннястудентів в гуртожитки, а питання досі не вирішено.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи