Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
14.08.2022 19:25

Розблокування податкових накладних

Адвокат (судовий захист), магістр права

Дії платників податків у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та виключення з ризикових

«Щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та щодо виключення платників з переліку ризикових платників податку.

Згідно п.12 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246, після надходження податкової накладної/розрахунку коригування до ДПС в автоматичному режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться відповідні перевірки, передбачені, зокрема, Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/ коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 (далі – Порядок 1165).

Про те, що реєстрацію ПН/РК зупинено в ЄРПН, контролюючий орган повідомляє платника податку шляхом надсилання протягом операційного дня в автоматичному режимі квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН. Така квитанція є підтвердженням зупинення  такої реєстрації (п. 10 Порядку 1165).

У такій квитанції, зокрема, зазначаються:

- номер та дата складення ПН/РК;

- критерій (критерії) ризикової платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податків;

- пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.

Відповідно до п.4 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок 520), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 №520, у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Примітка: «Розповсюджені фактори блокування ПН:

- «ризикові» контрагенти;

- змінення форми (шляхом переробки, виготовлення, створення) товару;

- придбання товару у неплатника та реалізація товару платнику ПДВ та ін.

Порядок прийняття рішень про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520.

Пунктом 2 Порядку № 520 передбачено, що прийняття рішень про реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС.

Відповідно до п. 4 Порядку № 520 у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Згідно з п. 5 Порядку № 520 перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН, може включати:

- договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки - фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

- розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Згідно п.6 Порядку 1165, комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

(!!!) Письмові пояснення і копії документів платник податку подає до контролюючого органу в електронному вигляді протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК.

Документи разом з поясненням подаються тільки в електронному вигляді. Здійснюється це через особистий кабінет платника податку або через аналогічне програмне забезпечення.

Відповідно до п.7 Порядку, письмові пояснення та копії документів, зазначених у п. 5 Порядку, платник податку подає до ДПС України в електронній формі («ПОВІДОМЛЕННЯ про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено») за допомогою засобів електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі («ПОВІДОМЛЕННЯ  про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку») засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном.

ВАЖЛИВО: Порядком 1165 передбачено подання таблиці даних платника ПДВ (далі – ТПП).

ТПП – зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України (п. 2 Порядку 1165).

Платник податку подає до ДПС ТПП за встановленою формою разом з поясненням, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Примітка: Разом з Таблицею податківці наполягають на отриманні інформації  (у вигляді сканованих копій документів) про наявність:

(1) приміщень (власних, орендованих);

(2) виробничих потужностей (власних, орендованих);

(3) земельних ділянок (власних, орендованих);

(4) найманого персоналу (основного, за сумісництвом);

(5) доходу від провадження діяльності за попередній період;

(6) залишків готової продукції (найменування);

(7) залишків сировини (найменування).

Окрім цього, окрему увагу слід звернути на «Методичні рекомендації з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій з товарами» (Додаток до листа ДФС 16.05.2016 № 16872/7/99-99-14-02-02-17)

Таблиця даних платника податку подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном (п. 23 Порядку 1165).

Примітка: Електронна форма самої Таблиці має код — J(F)1312302, а для «прикріплення» до Таблиці документів-пояснень використовується форма J(F)1360102 («Документ довільної форми»).

У разі, якщо суб’єкт господарювання дотримується вимог п.18 Порядку №1165, ТПП враховується ДПС в автоматичному режимі.

ТПП з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після її отримання. Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування ТПП, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (п. 16 Порядку 1165).

Неподання таблиці або її неврахування Комісією  жодним чином не перешкоджає здійсненню господарської діяльності. У разі неврахування таблиці даних платника податків, платник має право подати її повторно.

Разом з тим, подання ТПП не призводить до автоматичної реєстрації ПН/РК, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН раніше. Реєстрація таких ПН/РК можлива лише після надання відповідних пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК.

Слід також враховувати, що комісія центрального рівня розглядає тільки скарги, які стосуються рішень про відмову в реєстрації ПН, а скарги про неврахування Таблиці вона не розглядає. А отже, адміністративне оскарження рішення про неврахування Таблиці здійснюється в загальному адміністративному порядку, тобто за правилами ст. 56 ПКУ і «Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами» № 916 (роз’яснення в категорії 101.17 ЗІР).

ВИСНОВОК: Отже, у разі зупинення реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]