Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
07.08.2017 19:15

Відкрите звернення!

Український політичний діяч, суддя, доктор наук у області філософії, академік. Народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликання

Щодо вжиття невідкладних заходів до припинення зґвалтування статті 98 Конституції України внаслідок перебування на посаді Голови Рахункової палати друга сім’ї Януковича, особи, що підозрюється в незаконній приватизації державного майна, грубого невиконання


ОСОБИСТО! ТЕРМІНОВО! 
Голові ВерховноїРади України 
Парубію А.В. 
  
Генеральномупрокурору України  
Луценку Ю.В. 
  
Голові Служби безпеки України 
Грицаку В.С. 
  
ЗаступникуГенерального прокурора України 
КерівникуСпеціалізованої антикорупційної прокуратури України 
Холодницькому Н.І. 
  
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ! 
  
Щодо вжиттяневідкладних заходів до припинення зґвалтування статті 98 Конституції Українивнаслідок перебування на посаді Голови Рахункової палати друга сім’ї Януковича,особи, що підозрюється в незаконній приватизації державного майна, грубогоневиконання рішень суду, відновлення довіри до органів державної влади,належного контролю за надходженнямкоштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює, реальноїборотьби з корупцією та розкраданням бюджетних коштів.
  
Шановні Андрію Володимировичу, Юрію Віталійовичу, ВасилюСергійовичу, Назаре Івановичу! 

Відповідно до статті 98 Конституції України контроль від імені Верховної Ради України за надходженнямкоштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахунковапалата. 

Рахункова палата  є  постійно  діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України,  підпорядкований і підзвітний їй.   Рахункова   палата   здійснює  свою  діяльність  самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Магута Р.М. очолює Рахункову палату з 2012 року. До того працював на посадах в.о. Голови правління ЗАТ «Український банк реконструкції і розвитку», обіймав керівні посади у Донецькому управлінні «Приватбанку», яке свого часу очолювала Валентина Арбузова, мати голови Національного банку часів Януковича Олександра Арбузова.

ГоловаРахункової палати Роман Магута підозрюється у незаконній приватизації державноїквартири в Києві. 

У грудні 2013 року Рахункова палата купила квартири,серед яких була двокімнатна вартістю 1,39 млн грн. Ця квартира була включена дослужбових приміщень і надана співробітнику Рахункової палати. Згодом її незаконно виключили із числа службових і голова Рахунковоїпалати Роман Магута її приватизував. 

Магута Р.М., маючи у власності 3квартири, будинок під Києвом, кілька офісів в Донецьку, не одну земельнуділянку, цинічно вирішив приватизувати ще одну квартиру, залучивши доспівучасті ще одного члена Рахункової палати Шулежко М.Я. 

15 березня 2017 року Ухвалою Шевченківськогорайнного суду міста Києва у справі № 761/85/17 ( судді Циктіч В.М., Голуб О.А.,Мєлєшак О.В) продовжено дію запобіжного заходу Магуті Р.М. у вигляді домашньогоарешту з покладенням таких обов’язків: не відлучатися з постійного місцяпроживання в період з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби; прибувати завикликом до суду; не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, бездозволу суду; утримуватися відспілкування  зі свідками сторониобвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберіганняпаспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзддо України. 

 А вже 9 червня 2017 року УхвалоюШевченківського районного суду міста Києва у тому ж складі суддів Циктіч В.М.,Голуб О.А., Мєлєшак О.В. скасовано відсторонення Голови Рахункової палатиМагути Р.М. від посади; інші обов’язки,покладені на нього судом залишені, у тому числі утримуватися від спілкування зсвідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні.

Такі рішення, які приймалися за кілька тижнів до внесення змін доДержавного бюджету на 2017 рік, якими розподілено близько 27 млрд.видатків,  зводять на нуль боротьбу зкорупцією, унеможливлюють належний контроль за доходами й видатками Державногобюджету через перебування на посаді особи з кримінальними плямами. 

Надалі, Магутою Р.М. виданийнаказ № 115 від 09.06.2017 року « вважати його таким, що приступив до виконанняповноважень за посадою Голови Рахункової палати».  Цим женаказом, цинічно, всупереч вимог судових рішень, зобов’язано відповіднихпрацівників утримуватися від спілкування з ним на час судового розгляду;  спілкування з особами, зазначеними у додаткудо цього наказу, здійснювати через начальника управління організації роботи(Йохна О.В.) та завідувача сектору моніторингу цього ж управління (Константінова О.О.).

Покладення свого обов’язкуутримуватись від спілкування з працівниками Рахункової палати, які є свідками уданому кримінальному провадженні на самих працівників є грубим порушенням ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, щоє підставою для застосування більш суворих запобіжних заходів.

Як один з авторів КонституціїУкраїни та Кримінального кодексу України вважаю, що скасування запобіжногозаходу у вигляді відсторонення від посади Голови Рахункової палати єбезпідставним та таким, що суперечить вимогам КПК, оскільки, перебуваючи на посаді Голови Рахунковоїпалати Магута Р.М. може впливати на свідків та інших учасників кримінальногопровадження, своїми діями  перешкоджатипроведенню слідчих дій, вчинити інші кримінальні правопорушення.

Так, серед членів Рахунковоїпалати є особи, які є свідками сторони обвинувачення у кримінальномупровадженні щодо яких Ухвалою суду від 15 березня 2017 року на Магуту Р.М.покладено обов’язок на час судового розгляду утримуватись від спілкування. 

Перебування на посаді Голови Рахункової палати Магути Р.М., у тому числіголовування на засідання Рахункової палати, унеможливлює виконання ухвали судув частині спілкування зі свідками кримінального провадження. 
Проте, всупереч ухвали суду, Магута Р.М. головував на засіданнях Рахунковоїпалати  27 червня та 11 липня 2017 року,на яких прямо спілкувався зі свідками кримінального провадження, що є підставоюдля застосування для нього більш суворих запобіжних заходів. 

Самовільне трактування ухвалисуду шляхом видання наказу Магутою Р.М. у спосіб, який ним визначено, виключає можливість участі членів у засіданняхРахункової палати, обговоренні питань, прийнятті рішень , що єперешкоджанням діяльності члена Рахункової палати і тягне за собою іншекримінальне правопорушення, передбачене ст. 351-1 КК України. 

Окрім того, не може бути виконаний покладений на Магуту Р.М. обов’язок щодоутримання від спілкування з свідками, оскільки виданий ним наказ встановлюєпорядок опосередкованого спілкування і дозволяє Магуті Р.М. у такий спосіб звикористанням свого службового становища впливати на цих членів Рахункової палати. 

Продовжуючи свої незаконні дії,Магута Р.М. скасував порядок денний чергового засідання Рахункової палати 13червня 2017 року та затвердив новий, в який не потрапили питання членівРахункової палати, які є свідками по даному кримінальному провадженні, зокрема: 

-         Звіт про результати аудиту ефективності використаннякоштів Державного бюджету, спрямованих на функціонування об’єктівприродно-заповідного фонду, що входять до складу міжнародного біосферногозаповідника «Східні Карпати»; 

-         Звіт про результати аудиту ефективності використання у2015-2016 роках коштів Державного бюджету, використаних Міністерством екологіїта природних ресурсів України на державну підтримку заходів, спрямованих назменшення обсягів викидів ( збільшення абсорбації) парникових газів; 

-         Про проведення оцінки корупційних ризиків у Рахунковійпалаті. 

Тим самим Магута Р.М.  грубо порушив вимоги статей 23, 25 ЗаконуУкраїни  «Про Рахункову палату»,відповідно до яких член Рахункової палати забезпечує здійснення заходівдержавного зовнішнього фінансового контролю ( аудиту), підписує і представляєзвіти за результатами здійснення заходів державного фінансового контролю, аРахункова палата їх затверджує та приймає відповідні рішення. 

Більше того, Магута Р.М. включивдо порядку денного засідання Рахункової палати проект рішення про закріпленняза членом Рахункової палати ШулежкоМ.Я., яка є співучасником у вказаному кримінальному провадженні, напрямівдіяльності департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності танадзвичайних ситуацій, департаменту соціальної політики. Такі дії є грубимпорушенням рішень Шевченківського районного суду від 15 березня та 9 червня2017 року щодо обмежень, покладених на Магуту Р.М. та Шулежко М.Я. 

Перебування на посаді Голови Рахункової палати Магути Р.М., особи, якапідозрюється у майнових злочинах, має сумнівні зв’язки із злочинним режимомЯнуковича, ставить під сумнів діяльність Конституційного органу, якийпокликаний здійснювати контроль занадходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. 

Керуючись вищенаведеним,  з метою припинення незаконної діяльностіМагути Р.М.,  унеможливленняперешкоджання діяльності членів Рахункової палати, виконання рішень суду, - 
  
ПРОШУ: 

Голову Верховної РадиУкраїни: 
Вжити невідкладних заходівпарламентського контролю з метою забезпеченняконституційної законності та державної дисципліни у сфері владно-управлінськоїдіяльності. 

Генеральногопрокурора України: 
Доручити Прокурору Спеціалізованої антикорупційноїпрокуратури звернутися з клопотанням до суду про відсторонення від посадиГолови Рахункової палати Магути Р.М. через невиконання покладених на нього  Ухвалами суду обов’язків: утримуватися від спілкування зі свідкамиобвинувачення та  можливість впливати насвідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання проведеннюслідчих дій, вчинення інші кримінальних правопорушень;

Голову Служби безпеки України: 
Вжити невідкладних заходів до реальної боротьби з корупцією            та недопущення розкраданнябюджетних коштів, проведення перевірки ймовірного корупційного інтересу суддівШевченківського суду в частинні скасування запобіжного заходу у виглядівідсторонення від посади Голови Рахункової палати; 

Спеціального антикорупційного прокурора: 
Вжити невідкладних заходів доналежного розгляду справи у судді та притягнення винних до відповідальності. 
  
  
       Зповагою, 
Голова Партіїзахисників Вітчизни 
Почесний працівник прокуратуриУкраїни 
Заслужений юрист України 
Державний радник юстиції 3 класу 
Сенатор Міжнародного парламенту 
безпеки і миру 
Народний депутат 2,3,4,6скликань                                    Кармазін Ю.А. 
  
 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net