Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
13.04.2017 16:07

ЗУ «Про фінансову реструктуризацію»: як це повинно бути в ідеалі?

Тема здійснення фінансової реструктуризації доволі популярна серед правників та банкірів після прийняття Верховною Радою України профільного законодавчого акта, про який ітиме мова далі.

Тема здійснення фінансової реструктуризації доволі популярна серед правників та банкірів післяприйняття Верховною Радою України профільного законодавчого акта, про якийітиме мова далі. Ще більш цікаві варіанти його практичного виконання та чи буде у цьому зацікавленість бізнесу. Не буду наголошувати на позитивних чи негативних моментахданого акта через відсутність на теперішній час правових особливостей йогопрактичного застосування. На мою думку, саме відсутність досвіду застосування цього закону (читайте – відсутні заангажовані стереотипи таобмеженість українськими реаліями) дає змогу зробити висновок про те, як це повинно працювати, як цяпроцедура повинна втілюватись у життя у сучасних економічних умовах та якповинні працювати норми закону в цілому, що, можливо, потрібно змінити чиудосконалити. Найважливішою ознакою хорошого законодавчого акту є апріорі те,як його застосовують і скільки виникає спірних ситуацій та яким чином вони вирішуються.

Думка описана,можливо не зовсім з юридичного погляду, швидше щось на кшталт «хотілось щоббуло отак». Зустрівся із проблемами тлумачення окремих положень цього закону (вУкраїні юристи найкращі J),з проблемами, які на мій погляд виникають з нічого та створюються штучно.Питання озвучуються різні: хто такі арбітри, які у них повноваження,хто визначає коло пов’язаних осіб, фінансова установа чи ні, які права банків,залучених кредиторів і так далі.

Варто розібратись і максимально уявити у який спосіб повинен працювати такий закон у правовійдержаві в ідеальних умовах та правовій культурі (якщо говорити в загальному, без заглиблень у потрібні тільки юристамдеталі). Визначення пов’язаних осіб закріплено в законі, дефініція фінансовихустанов також, для прав банків стільки профільного законодавства, що інколибанки самі не знають що з цим усім робити. Поняття та функції арбітріввизначені доволі чітко та зрозуміло,потрібно лише правильно сформувати виконання. Такі запитання взагалі не повинні виникати.

Попробую безюридичних тонкощів, нюансів, максимально простими словами: фінансова реструктуризація –добровільний процес, який безспірно відбувається тільки за згодою кредитора таборжника, які визначають усі необхідні та прийнятні для усіх сторін умови. Ціумови визначаються у плані реструктуризації (це у першу чергу договір, взаємневолевиявлення усіх зацікавлених сторін). Про реструктуризацію податкових тазобов’язань на користь держави в даній думці мова не йде, оскільки в даномупроцесі є специфічний суб’єкт – держава. Процедура можлива лише при наявностіобопільної згоди, в українських реаліях – більшість боржників, на мою думку,оберуть процедуру банкрутства.  Існуєплутанина з поняттям арбітражу із міжнародного права, де цей інститут єсуб’єктом вирішення спорів. Наголошую, що сама процедура реструктуризації це неспір, це добровільна домовленість усіх зацікавлених осіб, арбітри привизначенні усіх умов реструктуризації не потрібні, сторони повністю здатнівизначити це самостійно. Спори виникатимуть уже під час процедуриреструктуризації, тобто при виконанні договору. От в цей момент важливим будепитання арбітражу. На мою суб’єктивну думку, основними повноваженнями арбітраповинні бути: вирішення спірних моментів при виконанні сторонами плануреструктуризації, передбачених сторонами в плані реструктуризації (договорі),тобто виконання сторонами умов договору. Визначати умови реструктуризації,розміри чи речі на кшталт цього апріорі не у компетенції арбітра. На мою думку,наявність у даному законі рішення арбітра із спірних питань непогано було бприрівняти до рішення суду, оскільки це і є основним принципом арбітражу в йогопрямому розумінні, а також захистить саму процедуру реструктуризації, оскількиу учасників реструктуризації  не будеспокуси звернутися у майбутньому до судових органів України, що дає змогу ізмаксимальною користю для сторін застосовувати цю процедуру. Від цього, на мою думку, необхідно відштовхуватися,будувати практику та удосконалювати законодавство потрібно саме у цьомунапрямку.

Проблемніпитання, спірні ситуації чи колізії існують та існуватимуть завжди і їх можна знайти убудь-якому нормативному акті. Рішення цього негативного моменту тільки одне –наявність та удосконалення правової культури у державі.

Як висновок,можу подякувати людям, які розробляли та працювали над даним законом тазакликати усіх не викривляти окремі його положення чи шукати недоліки, абудувати практику з цього питання таким чином, щоб процедурафінансової реструктуризації стала бажаною альтернативою банкрутству та судовимспорам у бізнес-середовищі, а також рушієм економічного зростання нашоїдержави.

От така откоротка думка, на більше немає часу, ще потрібно швидко розібратись зкорпоративними договорами J

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net