UA
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
27.01.2020 13:32

Наглядова рада системи безоплатної правової допомоги

Заступниця Міністра юстиції

Навіщо Міністерство юстиції створює незалежного партнера?

Вже найближчим часом в Україні запрацює перша в історії Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги, і перша та єдина повністю незалежна наглядова рада при державній установі. ЇЇ мета, це допомога Уряду - в особі Міністерства юстиції України і Координаційного центру з надання правової допомоги - у розробці політики в сфері доступу до правосуддя, та контролю за її реалізацією.

Для того, щоб система могла, з одного боку розвиватися та вдосконалюватися, а з іншого залишатися стабільною і спроможною - вона має бути абсолютно вільною від будь якого політичного тиску. Важливо, аби незалежно від політичних подій та імен високопосадовців, люди могли гарантовано отримувати якісний і своєчасний правовий захист з боку держави.

Саме з цією метою було прийнято - по своїй суті проривне і унікальне рішення - створити Наглядову раду, до складу котрої не передбачається призначення представників державних органів, і яка є абсолютно незалежною від будь якої з гілок влади. 

Для чого потрібна Наглядова рада?

Погодьтеся, що відповідальність системи, на яку покладено надважливу функцію відновлення і захисту прав людини, є величезною. Ми працюємо з особливо чутливими питаннями (наприклад, маємо максимально швидко забезпечити адвокатом затриману особу і в подальшому ефективно захистити її у суді або ж надати правовий захист дитині, яка страждає від домашнього насильства) та в переважній більшості з соціально вразливими людьми (внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, постраждалі від домашнього насильства, учасники бойових дій). Від того, наскільки вчасно і якісно спрацюють юристи і адвокати, наскільки доступними будуть їх послуги, а система відкритою і спроможною – залежать долі мільйонів українців. І ціна помилки тут є надвисокою. Тому елемент контролю повинен бути. При тому сам контроль за якістю, не повинен порушувати принципу незалежності системи надання правової допомоги.

Саме тому:

- існування Наглядової ради гарантуватиме незалежність і політичну нейтральність системи. Це важливо для того, щоб за будь-якої розстановки політичних сил були дотримані місія, бачення та цінності системи надання правової допомоги;

- забезпечення ефективності. Наглядова рада відслідковуватиме ефективність реалізації політики у цій сфері та пропонуватиме варіанти рішень для покращення роботи системи;

- прозорість діяльності, колегіальність та відкритість у прийнятті рішень, запобігання виникненню приватного інтересу учасників. Важливо, аби система, яку фінансують платники податків, була максимально прозорою і підзвітною та могла протистояти будь яким спробам стороннього втручання. 

Що робитиме Наглядова рада?

Усі функції Наглядової ради можна умовно об’єднати у такі блоки:

1. Схвалення стратегічних напрямів і планів роботи Координаційного центру з надання правової допомоги і системи загалом.

. Нагляд за діяльністю системи надання правової допомоги. Наглядова рада готуватиме подання про призначення та звільнення Директора Координаційного центру, а також оцінюватиме його діяльність, заслуховуючи щорічні - зокрема фінансові - звіти про функціонування системи.

3. Консультативна допомога директору Координаційного центру щодо стратегічних питань діяльності. Так, Наглядова рада надаватиме  Директору пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку системи, реалізації державної політики у цій сфері, необхідності розроблення проектів нормативно-правових та інших актів; міжнародного співробітництва; ідентифікуватиме та оцінюватиме ризики (політичні, фінансові та інші). 

Кого ми запрошуємо до Наглядової ради?

Наглядова рада складатиметься з дев’яти членів, які виконуватимуть свої обов’язки, для початку, на громадських засадах. Очолюватиме раду Голова, який обиратиметься на 1 рік шляхом таємного голосування. Строк повноважень членів Наглядової ради не перевищуватиме п’яти років. При цьому третина складу Наглядової ради оновлюватиметься один раз на 2 роки.

Нещодавно ми оголосили конкурс щодо обрання 9 членів Наглядової ради. Прийом документів триватиме до 14 лютого 2020 року. Детальніше про конкурс тут: https://minjust.gov.ua/news/ministry/ogolosheno-konkurs-schodo-obrannya-9-chleniv-naglyadovoi-radi-koordinatsiynogo-tsentru-z-nadannya-pravovoi-dopomogi.  

До тих, хто бажає бути членом Наглядової ради, встановлено високі вимоги. Нам важливо, аби це були дійсно професіонали та фахівці своєї справи.

Так, особи, які обираються до складу Наглядової ради, повинні мати:

- бездоганну ділову репутацію;

- підтверджений досвід роботи не менше п’яти років у сфері захисту прав людини, правосуддя та/або підтримки розвитку системи надання БПД, або роботи з людьми з особливими потребами, малозабезпеченими особами, іншими вразливими категоріями, або фінансового та економічного аналізу, розроблення системи бюджетування, або у IT-сфері, або публічної служби;

- вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за однією із галузей знань, зокрема «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Соціальна робота», «Інформаційні технології», «Соціальні та поведінкові науки», «Право», «Міжнародні відносини», «Гуманітарні науки»;

- загальні компетенції - такі як доброчесність, стратегічне та аналітичне мислення, інноваційність, ефективна комунікація та командна робота. Та спеціальні компетенції: управління людськими ресурсами, ведення та управління змінами, управління фінансами, публічна служба, правнича діяльність, підтримка розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, орієнтованість на забезпечення потреб вразливих груп, впровадження інновацій.

Як зазначалось з самого початку - членами Наглядової ради не можуть бути працівники органів державної влади, Координаційного центру та його територіальних відділень. 

А як у світі?

Канада

Успішний досвід створення Наглядової ради демонструє канадська модель безоплатної правової допомоги (у тому числі на рівні окремих провінцій). Зокрема, у системі безоплатної правової допомоги провінції Британська Колумбія було запроваджено Наглядову раду, що складається з дев'яти членів. Роль Наглядової ради полягає у тому, щоб забезпечити ефективне управління системою безоплатної правової допомоги шляхом визначення загальних напрямків розвитку цієї системи, моніторингу ефективності діяльності виконавчого директора, здійснення найму виконавчого директора та підтримки його діяльності.

Доцільність створення цього органу було доведено на практиці: з 2010-2011 рр. (роки заснування Наглядової ради у сучасному вигляді) по 2014-2015 роки, відсоток клієнтів, які залишилися задоволені якістю наданої їм безоплатної правової допомоги, підвищився з 62% до 66%, задоволеність клієнтів доступністю безоплатної правової допомоги зросла з 69% до 73%. Станом на 2018 рік, публічна підтримка системи безоплатної правової допомоги у провінції Британська Колумбія зросла до 93% опитаного населення.

Північна Ірландія

У Північній Ірландії Агентство юридичних послуг (що увійшло до складу міністерства у 2015 році) відрізняється тим, що має наглядову раду в складі чотирьох штатних працівників і трьох незалежних членів. Незалежних членів і голову Агентства обирають через процедуру призначень на публічні посади. Рада становить одночасно виконавчий і консультативний орган, очолюваний головою, який керує роботою Агентства.

Принципи надання правової допомоги визначаються міністром. Однак Рада може обговорювати принципові питання в контексті аналізу можливих змін в оперативному управлінні та наданні послуг. У сфері політики Рада діє як консультативний і дорадчий орган, пропонуючи рекомендації в разі потреби.

Ірландія

Legal Aid Board - незалежна організація, що фінансується державою, надає юридичну допомогу та консультації, послуги сімейного посередництва та адмініструє три спеціальні схеми правової допомоги, пов'язані з кримінальними питаннями.

Рада складається з Голови та дванадцяти інших членів, двоє з цих членів повинні бути баристери, двоє практикуючих солісітори і ще двоє - представники персоналу системи. Кожен член призначається Міністром юстиції та рівності та несе відповідальність за: стратегічний напрям організації; визначення політики та контроль за її виконанням; контроль за правильним та ефективним управлінням організацією; моніторинг виконання ефективних фінансових процедур та забезпечення підзвітності; затвердження та моніторинг бюджетів;прийняття певних застережених рішень.

Новий Південний Вельс (Австралія)

Legal Aid NSW – державна організація, яка надає юридичні послуги соціально-незахищеним верствам населення. Legal Aid NSW надають юридичні консультації та правову допомогу в цілому ряді питань, включаючи кримінальні справи щодо дорослих і дітей, захист дітей, сімейні відносини, оренда, боргові зобов’язання, соціальне забезпечення, громадські інтереси, дискримінація, права ветеранів. Юридична консультація безкоштовна.

До наглядової ради входять члени, які призначаються генеральним прокурором та виконавчим директором. Основне завдання ради – це фінансовий контроль та формування напрямів стратегічного розвитку Legal Aid NSW. 

Як бачимо, Міністерство юстиції України за підтримки партнерів, визначило найкращі приклади та досвіди, аби запровадити цю систему і в нашій державі. Впевнено можемо сказати, що вже за результатом перших років діяльності, наш досвід у створенні та функціонуванні Наглядової ради системи, яка захищає права та інтереси наших громадян - стане в один ряд з найкращими світовими практиками. Тому запрошуємо до участі в конкурсі, часу залишилося не так багато.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: [email protected]