Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.12.2017 00:02

Колективний позов - більші шанси на успіх у справі

У юридичній практиці країн Заходу достатньо розвиненою є категорія справ типу “class action”, коли однорідні позовні вимоги заявляються від імені певної групи осіб. Зважаючи на поширеність та постійний розвиток даного правового інституту, він набуває все б

У юридичній практиці країн Заходу достатньо розвиненою є категорія справ типу “class action”, коли однорідні позовні вимоги заявляються від імені певної групи осіб. Зважаючи на поширеність та постійний розвиток даного правового інституту, він набуває все більшого значення і в Україні. Під час однієї із доповідей Ярослав Романюк, Голова Верховного Суду України (2013-2017) зазначив, що необхідним є пошук шляхів зменшення кількості заяв, що надходять до судів. Згідно його позиції, одним із шляхів є запровадження нових процесуально-економних інститутів розгляду однотипних спорів, як-то інститути масового, групового, колективного позову або розгляд так званої модельної справи зі спрощеним порядком вирішення подібних їй спорів у подальшому.

ЗАКОНОДАВСТВО

Згадування про категорію справ, які виникають з колективних позовів міститься в законодавстві різних країн. 

До прикладу, в США існує Class Action Fairness Act, де однією із цілей цього документу є принесення вигод для суспільства, шляхом заохочення розвитку інновацій та зниження споживчих цін. У законодавстві Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії також існують норми, що стосуються категорії справ “class action”, зокрема Consumer Rights Act, який також передбачає захист прав колективним способом. В Австралії діє Competition and Consumer Act, де регламентується процедура звернення двох чи більше осіб за захистом своїх прав. У Японії існує так званий The Consumer Contract Act, в якому йдеться про захист прав невизначеної кількості споживачів. Згадування про категорію справ “class action” міститься і у законодавстві європейських країн. Наприклад у Швеції діє Group Proceedings Act, де виділене поняття групового позову, згідно якого заявник діє від імені декількох осіб.

У законодавстві України також передбачена можливість позовів групою осіб. До прикладу ч.1 ст. 32 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що позов може бути пред'явлений спільно кількома позивачами або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно. У п.9 ч.1 статті 25 Закону України “Про захист прав споживачів” зазначається, що об'єднання споживачів мають право звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій. 

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 

Згідно доповіді The 2017 Carlton Fields Class Action Survey у 2016 році судові витрати у категорії справ “class action” складали 11.2 % всіх судових витрат у США. Згідно цього ж дослідження, найбільш поширеними галузями, де застосовується процедури типу "class action" є наступними:
 • праця і працевлаштування;
 • порушення у сфері захисту прав споживачів;
 • надійність продукції;
 • різного роду гарантії;
 • інтелектуальна власність;
 • антимонопольна діяльність;
 • інші (включаючи договори, захист інформації, страхування).
Проте, звичайно юридична практика не обмежується лише визначеними категоріями справ, а може мати розширений характер. 

Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні також містить рішення, які стосуються захисту прав групи осіб. Наприклад одним із таких є рішення Шевченківського районного суду м.Києва за позовом групи осіб про зменшення розміру плати за комунальні послуги, відшкодування шкоди, завданої внаслідок переобладнання інженерних комунікацій.

Важливим в контексті групових позовів є також резонансне рішення «Бурмич та інші проти України», де Європейський суд з прав людини вказав на необхідність вирішення питання однотипних позовів не тільки на судовому, але й на інституціональному рівні. Важливим в цьому плані є стаття 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, де зазначається, що Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Таким чином, це стає актуальним у контексті юридичної практики в Україні.

ОСОБИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ 
   
Цивільні правовідносини характеризуються високим рівнем різноманітності, що і визначає значний перелік груп осіб, які можуть брати участь у колективному позові. Актуальними у даному плані є наступні категорії учасників: споживачі послуг, покупці в магазинах, спортсмени, жителі багатоквартирних будинків, учасники спілок за професійною ознакою, потерпілі від екологічних чинників, працівники організації, акціонери компанії тощо. 

Важливлим процесом є збір фактів за однорідною або схожою ознакою, а також пошук осіб, яких стосується відповідна ситуація. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє оперативно зібрати відомості стосовно певної проблеми. Наприклад, соціальні мережі можуть стати місцем для створення групи позивачів, які будуть долучатися до складення позову стосовно певного питання. Більше того, за кордоном існують спеціальні платформи, де здійснюється формування колективних позовів. Наприклад сайт Top Class Actions містить інформацію про існуючі справи до яких можуть доєднатися позивачі. 

Очевидним є факт, що ініціативність у справі групових позовів, пов'язана із координацією зі сторони відповідної особи, яка є фахівцем у галузі права. 

Важливим у даному плані є вчинити наступні дії:
 1. чітко визначити правове питання, що потребує врегулювання;
 2. встановити потенційне коло співпозивачів, які зможуть долучитися до справи;
 3. провести аналіз ціни позову, тобто визначити суму вимог, які будуть пред’явлені до відповідача;
 4. встановити механізм розподілу судових витрат а також порядок розподілу компенсації від позову серед позивачів (наприклад у відсотковому відношенні). 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]