UA
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
24.10.2022 16:39

Набули чинності реєстраційні зміни щодо недобудов

10 жовтня 2022 року набрав чинності Закон України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Статтею 4 Закону вводяться нові терміни, а саме визначаються об’єкти спеціального майнового права, якими є:

1) неподільні об’єкти незавершеного будівництва;

2) подільні об’єкти незавершеного будівництва;

3) майбутні об’єкти нерухомості.

Крім того, Закон вносить зміни до низки нормативних актів, в тому числі, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Слід звернути увагу, що важливих змін зазнала стаття 27 вищевказаного Закону, яка доповнена новими підставами для державної реєстрації прав та їх обтяжень:

Стосовно державної реєстрації прав:

1) договір, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості, та акт приймання-передачі нерухомого майна, яке є об’єктом довірчої власності;

2) акт приймання-передачі нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості неплатоспроможного банку перехідному банку, що створюється відповідно до статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Стосовно державної реєстрації обтяжень:

1) договір купівлі-продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості (перший продаж), договір про участь у фонді фінансування будівництва, на виконання яких сплачено частково ціну майбутнього об’єкта нерухомості;

2) заява про первинну державну реєстрацію спеціального майнового права на всі майбутні об’єкти нерухомості, що є складовими частинами подільного об’єкта незавершеного будівництва, та обтяження речових прав на майбутні об’єкти нерухомості, включені до гарантійної частки;

3) заява про зміну гарантійної частки (у тому числі у зв’язку зі зміною проектної документації на будівництво).

Крім того, Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» доповнений новими статтями 27-2 та 27-3.

Стаття 27-2 Закону встановлює особливості щодо державної реєстрації спеціального майнового права на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості, яка проводиться вперше.

Державна реєстрація спеціального майнового права на неподільний об’єкт незавершеного будівництва, яка проводиться вперше, здійснюється за таких умов:

1) наявності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію за замовником будівництва права власності/права користування земельною ділянкою, на якій споруджується відповідний об’єкт (у випадках, якщо законом передбачена можливість набуття права на виконання будівельних робіт без оформлення права власності/права користування земельною ділянкою, – за наявності);

2) наявності діючих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або діючого будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

3) наявності діючого права на виконання будівельних робіт;

4) відсутності факту зупинення виконання будівельних робіт до усунення порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності;

5) відсутності факту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

6) відсутності у складі об’єкта незавершеного будівництва майбутніх об’єктів нерухомості, щодо яких зареєстровано спеціальне майнове право;

7) дотримання вимог статей 4 і 5 Закону “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”.

Державна реєстрація спеціального майнового права на подільний об’єкт незавершеного будівництва, яка проводиться вперше, здійснюється:

1) за наявності умов, визначених пунктами 1-5, 7 частини першої статті 27-2 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

2) за наявності у складі об’єкта незавершеного будівництва майбутніх об’єктів нерухомості;

3) за умови одночасної державної реєстрації спеціального майнового права на всі майбутні об’єкти нерухомості, які є складовими частинами такого подільного об’єкта незавершеного будівництва;

4) за умови одночасної державної реєстрації обтяження гарантійної частки;

5) за умови дотримання вимог статті 5 Закону “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”.

Одночасно з державною реєстрацією спеціального майнового права на подільний об’єкт незавершеного будівництва, яка проводиться вперше, здійснюється державна реєстрація обтяження речових прав на подільний об’єкт незавершеного будівництва.

Державна реєстрація спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва, яка проводиться вперше, здійснюється виключно за замовником будівництва.

Державна реєстрація на всі майбутні об’єкти нерухомості, яка проводиться вперше, здійснюється:

1) за наявності умов, визначених пунктами 1-5 частини першої статті 27-2 Закону “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, якщо інше не визначено законом;

2) за наявності зареєстрованого спеціального майнового права на подільний об’єкт незавершеного будівництва або одночасної державної реєстрації такого права, якщо інше не визначено законом;

3) за відсутності обтяження речових прав на подільний об’єкт незавершеного будівництва, крім обтяження, визначеного абзацом сьомим частини другої статті 27-2 Закону “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та статтею 10 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Державна реєстрація спеціального майнового права на майбутні об’єкти нерухомості, яка проводиться вперше, здійснюється одночасно щодо всіх таких об’єктів у складі подільного об’єкта незавершеного будівництва.

Крім того, одночасно з такою державною реєстрацією здійснюється державна реєстрація обтяження речових прав на майбутні об’єкти нерухомості, які включені до гарантійної частки, визначеної відповідно до Закону Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”.

Дія обтяження речових прав на майбутні об’єкти нерухомості, включені до гарантійної частки (у подільному об’єкті незавершеного будівництва, черзі, пусковому комплексі), припиняється автоматично програмними засобами Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у день отримання з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (черги, пускового комплексу). 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: [email protected]