Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
04.03.2016 15:23

Про весну, прокуратуру та державне бюро розслідувань

Адвокат, Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Танасишин, Михалевський і Партнери"

З приходом весни серед працівників прокуратури витує думка, яка вже озвучена у ЗМІ про те, що слідчі прокуратури не мають права продовжувати слідство у певній категорії справ (зокрема, щодо злочинів на Майдані).


Введення в дію норми про ДБР.

Кримінальним процесуальним кодексомУкраїни (КПК) визначено, що досудове слідство здійснюється органами досудовогорозслідування, серед яких є органи державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідно до ч. 4 ст.219 КПК слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудоверозслідування злочинів:

1) вчинених службовимиособами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частинипершої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посадияких віднесено до першої - третьої категорій посад державних службовців,суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудоверозслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національногоантикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;

2) вчинених службовимиособами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генеральногопрокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури абоіншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків,коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективівпідрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро Українизгідно з частиною п’ятою цієї статті;

3) проти встановленогопорядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів,передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Проте, до дня введення в дію положень частини четвертоїстатті 216 КПК повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчіорганів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цимКодексом, - щодо злочинів, передбачених частиною четвертою статті 216 цьогоКодексу ( п.1 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК).  

Норма ч.4 ст.216 КПК діє в редакціїЗакону №771-VIII від 10.11.2015р. який набрав чинності з дня, наступного за днем йогоопублікування, тобто 26.11.2015р. Але введення в дію відрізняється від набрання чинності законом, щомістить редакцію статті 216 КПК. Так, своїм рішенням від 6 жовтня 2010 року№21-рп/2010 Конституційний Суд України розставив всі крапки над “ї”заздалегідь: відповідно до пункту 9 Розділу XV «Перехідні положення»Конституції України прокуратура продовжує виконувати функцію попередньогослідства до введення в дію відповідних законів. А закони чи окремі їх положенняможуть вводитися в дію після дня набрання ними чинності. Тому, хоч закон, що містить новоу редакцію статті 216КПК, набрав чинності, в дію його не було введено.

Згідно з п.2 Розділу II «Прикінцевіположення» названого вище закону кримінальні провадження, розпочаті слідчимиорганів внутрішніх справ, безпеки та прокуратури до дня набрання чинності цимЗаконом, у тримісячний строк передаються слідчими цих органів відповідним органам досудового розслідування зурахуванням підслідності, визначеної КПК. Отже, провадження, які розпочалислідчі органів прокуратури до 26 листопада 2015 року, у строк до 26 лютого 2016року мали бути передані слідчимиорганів прокуратури слідчим органів державного бюро розслідувань. Але станом на26.02.2016 року уряд був зайнятий далеко не створенням ДБР, тому передаватисправи було нікуди. Що ще раз підтверджує, що в дію закон не введено.

Початок діяльності ДБР

ЗаконУкраїни “Про прокуратуру” встановлює, що допочатку діяльності державного бюро розслідувань, але не пізніше п’яти роківпісля набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України слідчіорганів прокуратури здійснюють досудове розслідування у визначеномуКримінальним процесуальним кодексом України порядку (п.4 Розділу XIII «Перехідні положення»).

Прийнятий 12.11.2015р.Закон України «Про Державне бюро розслідувань» набирає чинності з дня утворенняКабінетом Міністрів України Державного бюро розслідувань, але не пізніше 1березня 2016 року, крім положень частин другої та третьої статті11 цього Закону (щодо формування Конкурсної комісії), які набирають чинностіраніше – з 1 січня 2016 року (п. 1 Розділу VI «Прикінцеві та перехідніположення»).Пунктом 4 цього Розділу передбачено, що матеріали кримінальногопровадження, які на день набрання чинності цим Законом перебувають в іншомуоргані досудового розслідування на стадії досудового розслідування, алевідповідно до цього Закону підслідні ДБР, у тримісячний строк після початку здійснення ДБР функціїдосудового розслідування передаються до відповідного підрозділу (органу) ДБРдля продовження провадження.

Тобто, повноваженнядосудового розслідування зберігається за слідчими органів прокуратури до початку діяльності ДБР , а строк для передачі справ починається з моменту початку діяльності ДБР.Коли ж настає цей момент ?  

Зрозуміло, що почати діяльність ДБРзможе лише після того, коли буде призначено Директора, його заступників,директорів територіальних органів, осіб рядового складу, технічних працівників,а діяльність ДБР буде матеріально забезпечена. Лиш тоді стане можливим внесення відповідними службовцями ДБР до ЄРДРвідомостей, що і вважатиметься початком здійснення функції досудового розслідування – діяльності ДБР.  

Такимчином, станом на сьогодні, і аж до початку діяльності ДБР, слідчі прокуратуримають повноваження продовжувати здійснювати розслідування у кримінальнихпровадженнях, які підслідні ДБР. При цьому, матеріалитаких кримінальних проваджень повинні бути передані до ДБР для продовженняпровадження протягом трьох місяців з дня, коли ДБР розпочне здійснювати функціїдосудового розслідування.

Хочазаконотворцю і слід було уніфікувати підхід до створення ДБР, а уряду вчасноприймати міри по забезпеченню його діяльності, ніякого блокування слідства невідбулось. Будь-які відговірки не несуть юридичного навантаження, а тількидемонструють наснагу правоохоронців працювати у нелегкі для нашої країни часи.

Працюємо, шановні працівникипрокуратури!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net