Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
19.08.2015 07:46

Чи законний наказ адміністрації підприємства?

Нормативні акти, які регулюють порядок залучення до чергування. Чи законний наказ адміністрації підприємства

Наказ виданий адміністрацією комбінату побутового обслуговування є таким, що не має законної сили на підставі ст.175 ч.1 КЗпП де залучення жінок до робіт у нічний час не допускається,а особливо враховуючи положення ст. 176 КЗпП не допускається залучення до робіт у нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.Також згідно ст. 192 КЗпП взагалі забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних робіт.

Таким чином адміністрація комбінату побутового обслуговування взагалі не мала права видавати такий наказ, який поширювався на данну категорію працівників.

2. Назвіть нормативні акти, які регулюють порядок залучення до чергування?

Порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному підприємстві, в установі, організації в процесі здійснення трудової діяльності називається внутрішнім трудовим розпорядком.

Всі нормативно-правові акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, поділяються на дві групи: норми загального значення (КЗпП України, Типові правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.); норми спеціального призначення, які враховують специфіку окремих галузей господарства, а також особливості праці певних категорій працівників (галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку; статути про дисципліну; положення про дисципліну окремих категорій працівників та ін.).

Нормативно-правовий акт про порядок залучення до чергування відноситься до групи норм загального значення, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок.

Серед кола актів, що забезпечують правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку, особливе місце належить правилам внутрішнього трудового розпорядку. Вони поділяються на три види: типові, галузеві й локальні.

Діючі Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій були затверджені постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20 липня 1984 р.  Це нормативний акт загальної дії, в якому сформульовані положення, що визначають трудовий розпорядок на підприємстві.

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються міністерствами і відомствами за погодженням з відповідними профспілковими органами. У цих актах враховується специфіка галузі відносно режиму праці й відпочинку, обов'язків працівників.

Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві, в установі, організації визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету. У цих правилах конкретизуються обов'язки власника, адміністрації, працівників даного підприємства, правила прийому на роботу на даному підприємстві, враховуючи специфіку підприємства, встановлюється режим робочого часу і часу відпочинку, види заохочень за успіхи в роботі, порядок їх застосування, порядок застосування дисциплінарних стягнень.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net