Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.09.2016 16:30

Мінрегіон і використання альтернативних видів палива

Журналіст, вчений

Про становлення «сміттєвої» енергетики як окремої галузі, що безпосередньо стосується забезпечення екологічної безпеки регіонів і раціонального природокористування.

Цікаво, що натепер уся енергетична сфера,включаючи альтернативну енергетику перебуває у віданні Міністерства енергетикита вугільної промисловості України (далі – Міненерговугілля), а виробленняелектричної і теплової енергії з відходів виявилося настільки «альтернативним»,що його було віднесено до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон). Добре це чи погано? Наразіне може йтися про будь-які позитивні чи негативні наслідки такого розподілукомпетенції для розвитку енергетики та розроблення технологій утилізаціївідходів, оскільки для цього потрібен час. Але в будь-якому випадку, можнавважати зазначений факт як показовий приклад для того, щоб зрозуміти і пояснитийого можливу перспективність.

До сфери управління Міненерговугілля не віднесенопідприємства, які виробляють електричну і теплову енергію шляхом спалюванняпобутових відходів. Водночас, згідно з Положенням про Міністерстворегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 р.№ 197 Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчоївлади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема зрозвитку регіонів та житлово-комунального господарства, а також у сферівикористання альтернативних видів палива.    

Віднесення питань, пов’язаних з використаннямальтернативних джерел палива та енергії до компетенції Мінрегіону, єдискусійним рішенням і, на перший погляд, може викликати певні застереження,оскільки Мінрегіон, на відміну від Міненерговугілля, навряд чи має напрацьованупрактику та фахівців, які спеціалізуються саме на питаннях енергетики. Можливевиникнення такої проблемної ситуації, за якої вірогідне розроблення Мінрегіономпланових показників може не повною мірою збігатися (чи взагалі не буде збігатися)з єдиною позицією держави у стратегічних питаннях використання альтернативнихджерел енергії (видів палива). З іншого боку, це дозволить сконцентруватизусилля з боку фахівців Мінрегіону та розпочати роботу «з чистого аркуша» узазначених напрямах.

Норма-дефініція чинного Закону України «Проальтернативні джерела енергії» не вказує прямо на можливість використаннявідходів як відновлюваних джерел енергії, та наразі відносить до таких енергіюсонячну, вітрову, геотермальну, енергію хвиль і припливів, гідроенергію, енергіюбіомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій,біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний такоксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидногоенергопотенціалу технологічних процесів (абз. 1 ст. 1).

Утилізація відходів шляхом використання їх якальтернативних видів палива чи вироблення електричної і теплової енергії якгалузь зараз виведено із загальної стратегії розвитку енергетичної сфери та всіпитання віднесено до компетенції Мінрегіону. Це означає, що відповідніпоказники, котрі відображають стан і ефективність використання відходів якальтернативного джерела палива, не будуть враховуватися під час розробленняперспективних напрямів розвитку енергетичної галузі, не будуть відображатися узагальному балансі палива, не братимуть участі в єдиній енергосистемі, небратимуться до уваги під час формування єдиної тарифної політики, а також підчас розроблення різного роду цільових державних програм (включаючи програми стосовнопідтримки виробників альтернативної енергії та заплановані їхні частки взагальному обсязі виробництва енергії).

З іншого боку, цей статус дозволить розглядати «сміттєву»енергетику як окрему галузь, з її особливостями, певною мірою, «елітної»галузі. Зараз, як відомо, такими окремими та особливими галузями постаютьвидобування вугілля, атомна енергетика, виробництво газу і мазуту тощо, а теперфактично виникає та розпочинає свій розвиток галузь використання відходів якджерел палива та видобування енергії. І ця галузь безпосередньо стосується івирішення питань енергетичної незалежності України, а також розв’язання низкисуміжних завдань у напрямі екологічної безпеки регіонів і  раціонального природокористування. Все це єможливим і перспективним з огляду на те, що відходи (сміття) фактично євідновлювальним джерелом енергії, і його використання цілком відповідаєдержавній стратегії України у напрямі сприяння розвитку «зеленої» енергетики. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net