Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
09.09.2016 14:59

Україна в полоні сміття

Журналіст, вчений

Щорічно за всіма областями України обсяги збирання відходів становлять від 45 до 60 мільйонів кубометрів, або 12 – 13 мільйонів тон. Полігони (звалища) постійно поповнюються новими відходами: тільки за минулий рік було вивезено для подальшого зберігання та

Сміття, непотріб, мотлох, - те, чого прагнутьпозбутися, трохи сором’язливо ховаючи у непрозорі пакети, аби його вивезли десьподалі. Куди – не надто важливо: ми вже заплатили за вивезення, тепер простохочемо чистоти. Однак «мотлохом» все це здається лише на перший погляд: те, щодля багатьох не становить жодної матеріальної цінності, може використовуватисяяк унікальний ресурс для виробництва різноманітних нових матеріалів, а такоженергії. Крім того, цей ресурс, або сировина, за своїми властивостямипоходження також є відновлювальним.

Сміття утворюється щодня, щогодини, щомиті таповсюдно. В Україні щорічні обсяги збирання відходів становлять від 45 до 60мільйонів кубометрів, або 12 – 13 мільйонів тон (це сукупні показники за всімаобластями). Полігони (звалища) постійно поповнюються новими відходами: тількиза минулий рік було вивезено для подальшого зберігання та захоронення 646,1 тисячкубометрів або 104,9 тисяч тон непереробного залишку*.

Закон України «Про відходи» у ст. 1 визначає, що терміном«відходи» охоплюються будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесівиробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або часткововтратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцемїх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повиненпозбутися шляхом утилізації чи видалення. Утилізація відходів полягає у використанні  відходів як  вторинних матеріальних чиенергетичних ресурсів.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні» вирішення питань збирання, транспортування,утилізації та знешкодження побутових відходів належить до відання виконавчихорганів сільських, селищних, міських рад. Відповідно до ст. 20 Закону України«Про відходи» складання і ведення реєстру суб’єктів утворення, оброблення таутилізації відходів і реєстру місць видалення відходів належить до повноваженьмісцевих державних адміністрацій.

У таблиці нижче наведено узагальнені звітні показникистосовно збирання та утилізації сміття в Україні за період 2012 – 2015 рр. за офіційноюінформацією, одержаною на запит від Міністерства регіонального розвитку, будівництвата житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон).

Узагальнені звітні показники

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

м3

т

м3

т

м3

т

м3

т

Обсяги збирання

58877320

13159075,192

58888781,69

12660601,39

45416913,276

9700017,714

47962151,501

9225076,6

Обсяги перевезення

58894114

17560454,102

58893660,023

12658577,42

45416882,276

9717914,716

43795819,101

9207875,763

В тому числі на:

 

- заготівельні пункти вторинної сировини

8977,1

35658,737

249403,37

128567,12

846626,15

 

142287,741

816163,13

132498,094

- на сміттєпереробні підприємства

1377331,22

240257,33

1227650,05

219918,56

308071,95

72965,11

725651,63

128293,73

- на ділянки компостування

0

0

0

0

0

0

17065

2772,08

- на сміттєспалювальні заводи

1317672,94

262391,03

676482,95

146950,36

753574,85

149522,88

1306971,1

254303,71

- на полігони (звалища)

55771706,48

17022147,005

56740123,653

12163141,38

43508609,326

9353138,985

40929968,241

8690008,149

Обсяги надходження на перероблення та (або) утилізацію

2097710,48

394197,93

1760805,05

325803,03

1365296,22

252485,19

2720993,48

480947,35

Обсяги відходів після сортування та відібраних сировинно цінних компонентів 

273238,74

51735,23

362459,64

60131

458658,4

89479,43

1048927,12

170621,81

Обсяги неперероблюваного залишку склали

416387,1

88222,07

676135,8

125510,67

326099,65

57902,19

646087

104864,33

В тому числі залишок було перевезено на:

 

- сміттеспалювальні заводи (установки)

0

0

0

0

0

0

0

0

- полігон (звалище) для захоронення

416387,1

88222,07

676135,8

125510,67

326099,65

57902,19

646087

104864,33

Наведені відомості, починаючи від 2014 р., Мінрегіономбуло викладено без урахування показників тимчасово окупованої територіїАвтономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. 

Протягом 2012 р. обсяги виробництва енергії шляхомутилізації відходів склали: електро – 0 кВт, тепло – 319572534,9 ккал (в т.ч. Дніпропетровськаобласть – 95359534,9 ккал, м. Київ – 224213000 ккал). Протягом 2013 р.вироблено енергії: електро – 0 кВт, тепло – 221480300 ккал (тільки м. Київ). Протягом2014 р. вироблено енергії: електро – 15500000 кВт (Київська область), тепло –225409900 ккал (м. Київ).

 Протягом2015 р. вироблено енергії: електро – 0 кВт, тепло – 311042400 ккал.

Зараз в Україні діє лише один об’єкт, якийвиробляє енергію шляхом утилізації відходів – це завод «Енергія» в м. Києві, ісаме цей об’єкт зазнає найбільшого навантаження заради добробуту всієї країни. Запідрахунками ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» теплової енергії, яка виробляється на заводі зарахунок спалювання твердих побутових відходів, вистачає, щоб забезпечитиприблизно 60 багатоповерхових будинків житлового масиву Позняки, тобто це даєзмогу відпускати для нього більше як 100 Гкал тепла у вигляді гарячої води таопалення, споживання природного газу в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зменшиться на 15 млн.м3 в опалювальний сезон. 

Вирішити проблему допомогло б будівництво поблизусміттєзвалищ заводів з виробництва теплової чи електричної енергії відспалювання сміття. У низці планових документів давно було заплановано проектуванняй будівництво таких об’єктів, однак наразі вони залишаються «реалізованими»лише на папері, незважаючи на те, що для цього вже було виділено мільярдні сумиз бюджету.

Як наслідок такого недбалого та безвідповідальногоставлення до розв’язання завдання утилізації відходів, площа українськихтериторій, що на сьогодні перебувають під сміттєзвалищами, практично дорівнюєплощі окупованих територій. Адже тільки під офіційними звалищами перебувають 7%території нашої країни, або 42 248 км2. Загалом розміри вітчизняних сміттєвихполігонів є більшими за площею за цілу Одеську область і співставні зтериторією цілої країни – наприклад, Нідерландів. Легальні («офіційні»)сміттєзвалища займають більше 42 тисяч км2, такий саме розмір сукупно складаєтериторія Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганськоїобластей. Крім «офіційних» полігонів, в Україні нараховується більше 30 тисячнелегальних – стихійних сміттєзвалищ. Разом з ними розмір площі становитиме вжене 42 тисячі, а близько 50-60 тисяч км2.

Це території, що добровільно втрачаються. Як вокупації, так і поблизу сміттєзвалищ продовжують страждати люди, адже в такихумовах неможливо жити повноцінним життям і зберігати здоров’я. Сміттєзвалищапротягом років і десятиліть отруюють повітря та водні джерела, залишаютьсямісцем поширення інфекцій та постійної небезпеки в разі виникнення пожеж. Поверненнятимчасово окупованих територій є таким само пріоритетним завданням, як іповернення втрачених і похованих під горами сміття земель.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про відходи»формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Українітехнологій утилізації відходів належить до компетенції центрального органувиконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишньогоприродного середовища. Однак на сьогодні найбільш поширеною залишається така«технологія»: утилізація відходів полягає лише в тому, що неперероблюванізалишки сміття та решту відходів, які перевозяться до полігонів (звалищ)ущільнюють за допомогою бульдозерів. Водночас у країнах ЄС не лише давнозапроваджено роздільне збирання й сортування сміття, але і налагодженовиробництво біоенергії. Ще понад 50% сміття переробляють для отримання вторинноїсировини та різноманітних матеріалів. Для порівняння: в Україні переробляєтьсятільки до 5% відходів, а решта лишається на сміттєзвалищах.

Про перспективи налагодження ефективної роботи усфері поводження з відходами на регіональному рівні більш докладно йтиметься уподальших публікаціях.

 

* Наведеніта узагальнені у статті статистичні та інші відомості було одержано у межахпроведення, у співавторстві з адвокатом, журналістом, аспірантом Інститутуекономіко-правових досліджень НАН України СвятогоромО.А. наукового дослідження за темою НДР «Правові засади регіоналізаціїдержавного управління економікою» (держ. реєстр. № 0114U004338) з офіційнихвідповідей, що надійшли на інформаційні запити від низки центральних органіввиконавчої влади та місцевих державних адміністрацій.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net