Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
14.04.2015 11:48

Крок до вирішення проблеми раку в Україні

Керівник Всеукраїнської ініціативи "Рух Державотворців"

Нещодавно Україна відзначила і Всесвітній день боротьби з раком, і День боротьби з раковими захворюваннями у дітей. Тема онкології надзвичайно актуальна для регіонів з підвищеним радіоактивним фоном: Кіровоградщини, Житомирщини, Рівненщини…

Нещодавно Україна відзначила і Всесвітній деньборотьби з раком, і День боротьби з раковими захворюваннями у дітей. Темаонкології надзвичайно актуальна для регіонів з підвищеним радіоактивним фоном:Кіровоградщини, Житомирщини, Рівненщини…
Нажаль, для України проблема захворюваності на рак стоїть дуже гостро. Ми посідаємо другемісце в Європі за темпами поширення раку, а помирають від нього приблизно 90тисяч людей на рік. Це – 246 людей щодня, і 10 людей щогодини.
За статистикою злоякісні захворювання вражаютькожного четвертого українця і кожну шосту українку. Щороку кількість хворих нарак зростає мінімум на 3%.
Найвищий рівень захворюваності спостерігаєтьсяв Криму, Запорізькій та Кіровоградській областях. Найбільша ж смертність відонкологічних захворювань – в Кіровоградській, Львівській областях та в АРК.
Якщо ж говорити про демографію поширеннязлоякісних пухлин, то серед чоловіків найчастіше зустрічаються ракові пухлинишлунку, печінки, легень, шкіри, яєчок, а також лімфогранулематоз (хворобаХоджкіна). Що ж до жінок, то тут найбільший відсоток припадає на рак шийкиматки, молочної залози, шкіри та ту ж саму хворобу Ходжкіна.
Прикро, але в Україні ситуація з лікуваннямракових пухлин дуже погана. Виліковується менше половини хворих (41,5%) вікомстарше 18-ти років.
Ситуація зі злоякісними новоутвореннями удітей також не вселяє оптимізму. Щороку в Україні на рак захворює приблизноодна тисяча дітлахів. А за смертністю від раку серед населення віком до 18-тироків Україна посідає 5 місце у Європі. Найпоширенішими онкологічнимизахворюваннями у дітей є лейкемія та рак головного мозку.
В медицині виділяють три основні методилікування злоякісних новоутворень: хірургія, променева терапія тамедикаментозний метод (хіміотерапія). В Україні найбільш поширеним є хірургічнелікування. Відповідно, була створена достатньо велика кількість лікувальнихзакладів з лікарями-онкологами, які спеціалізуються на хірургічному лікуванні.
Проте, хірургічне втручання не завжди дозволяєперемогти хворобу. У разі складності доступу до пухлини через певні анатомічніособливості будови тіла пацієнта, або ж тоді, коли захворювання дуже поширилосьорганізмом – хірургічне втручання не принесе потрібних результатів.
Медикаментозний метод лікування, або ж,простіше, – хіміотерапія, також дуже поширений спосіб лікування злоякіснихпухлин. Нажаль,хіміотерапія, окрім лікувального, чинитьще йзначний токсичний ефект на організм пацієнта. Дуже часто ліки, щовикористовуються, викликають складні побічні ефекти.
Найменш поширеним, але незамінним методомлікування онкологічних захворювань є променева терапія. Лікувальні онкоцентриУкраїни незабезпечені апаратами для променевої радіотерапії в достатнійкількості, а вона, в свою чергу, є необхідною для 70% хворих, незалежно відвикористанняінших методів лікування.
Наприклад, у сусідній Чехії, при потребі в 42апаратах променевої терапії, в наявності 58. В Україні ж, із необхідних 172,наявно близько 110.
Розвинені країни світу, останнім часом,повністю відмовляються від використання апаратів з радіонуклідними джереламиіонізуючого випромінювання. На зміну їм приходять новітні лінійні прискорювачі,які дозволяють опромінювати пухлину без нанесення суттєвої шкоди навколишнімздоровим тканинам та органам.
За розрахунками ВООЗ, потреба України влінійних прискорювачах складає 130 апаратів. З Наявних же в Україні систем дляпроведення променевої терапії, лише 17 є лінійними прискорювачами івідповідають викликам, які сьогодні ставить перед нами лікування онкологічнихзахворювань.
Нажаль, в Україні майже відсутнє фінансуваннята інфраструктура, необхідні для закупівлі, встановлення та обслуговуваннялінійних прискорювачів. Лише деякі приватні клініки можуть дозволити собікупівлю дорогих новітніх пристроїв для променевої терапії.
В Кіровоградській області, де ситуація зонкологічними захворюваннями одна з найгірших в Україні, планується відкриття Українського центру томотерапії. Цейзаклад унікальний тим, що в ньому будуть поєднані найновіші методи діагностикиі передові апарати для променевої терапії. Центр у своїй роботівикористовуватиме апарат “TomoTherapy” – останнє досягнення у світі лінійнихприскорювачів.
Центр томотерапії будепрацювати на базі Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру.
«Проект створення подібного центру наКіровоградщині готувався кілька років. Найголовніше, що матиме цей центр – ценове обладнання і найкращих спеціалістів, деякі навчались за кордоном, а деякіпроходили тривале стажування в Україні під контролем іноземних колег, які маютьдосвід подібної роботи.
Я щасливий, що такий заклад відкривається набазі мого рідного онкологічного диспансеру. Дуже важливим є те, що завдякиіноземним інвестиціям, дітки в центрі томотерапії будуть лікуватисьбезкоштовно» - розповів народний депутат України, колишній головний лікарКіровоградського онкологічного диспансеру, хірург-онколог Костянтин Яриніч.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net