Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.02.2011 12:33

Україна на шляху подолання корупції в державі

Глава Наблюдательного совета «Института правовой политики и социальной защиты», Нардеп VI-VII созывов

Питання існування корупції в Україні не втрачає своєї актуальності. Які заходи для боротьби з цим явищем застосовує влада і яких результатів вже вдалось досягнути в інтерв’ю для сайту «КІД»

Питання існування корупції в Україні не втрачає своєї актуальності.

Які заходи для боротьби з цим явищем застосовує влада і яких результатіввже вдалось досягнути в інтерв’ю для сайту «КІД»

 

Корупція в України та методиборотьби з нею на державному рівні – питання, яке постійно виникає в ЗМІ,громадськості, посадовців. Що реально відбувається на державному рівні дляборотьби з цим явищем? Які заходи застосовуються?

 

Дійсно, це питання болюче для України, але слід зазначити, що наша держава– не єдина в світі, в які існує корупція. На державному рівні є розуміння цієїпроблеми і необхідності боротьби з нею. Президент Віктор Янукович ще на початкуминулого року зазначив, що боротьба з корупцією в державі – один з головнихнапрямків роботи влади. Ефективність такої роботи побачили вже наші найближчісусіди. Наприклад, заступник голови Державної Думи Російської ФедераціїОлександр Бабаков днями зазначив, що головним досягненням Віктора Януковича зарік президентства є політична стабільність і впевненість громадян у владі. Зайого словами, Президент України вибудував ефективну вертикаль влади, провівполітико-адміністративну реформу и розпочав ефективну боротьбу з бюрократією такорупцією.

Одним з важливих кроків на шляху подолання корупції в Україні сталоприйняття Верховною Радою України в першому читанні проект Закону України «Прооснови запобіганню та протидії корупції в Україні». Зазначений Законспрямований на створення дієвого антикорупційного законодавства України.Документ підготовлений з урахуванням пропозицій Групи країн проти корупції РадиЄвропи, зауважень Конституційного Суду України, експертів та представниківгромадськості.

Законом зокрема передбачено наступне:

- розширення кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення;

- чітке визначення кола суб’єктів, які здійснюють заходи, координують таконтролюють діяльність із запобігання і протидії корупції;

- конкретизацію видів обмежень суб’єктів відповідальності за корупційніправопорушення стосовно використання ними службового положення, роботи близькихродичі, суміщення посад та отримання такими суб’єктами подарунків;

- встановлення обмежень щодо осіб, які звільнились з посад або припинилидіяльність, пов’язану з виконанням функцій держави;

- введення нового порядку здійснення фінансового контролю, встановленняобов’язку декларування як доходів, так і розходів, визначення термінів поданнядекларації і оприлюднення в офіційних друкованих ЗМІ декларацій про майновийстан, доходи та розходи посадовців.

Наразі цей документ знаходиться на розгляді в Головному юридичномууправлінні парламенту, і найближчим часом буде винесений на повторний розглядВерховної Ради. В разі його прийняття, всі посадовці будуть зобов’язанідекларувати і доходи і розходи, отримають пряму заборону працювати упідпорядкуванні близьких родичів, займатись бізнесом. Також передбачаєтьсябільш суворе покарання за отримання чи вимагання хабара. Крім того, будестворений Єдиний реєстр корупціонерів. Я впевнена, що прийняття цього Законуякщо й не викоренить корупцію, то точно максимально мінімізує її прояви.

Прийняття Закону «Про основи запобіганню та протидії корупції в Україні»підтримують практично всі депутати. Наприклад, голова фракції «БЮТ-Батьківщина»днями висловив позицію, що депутати фракції готові одностайно підтриматиантикорупційний закон Президента, якщо в ньому міститимуться норми щододекларування розходів державних службовців. 

Хочу нагадати, що до прийняття в першому читанні проекту Закону України«Про основи запобіганню та протидії корупції в Україні», Верховна Радавідмінила низку прийнятих законів щодо протидії і запобіганню корупції, якібули прийняті влітку 2009 року, але так і не вступили в силу.

 

Які ще заходи боротьби зкорупцією Ви можете назвати? Адже тільки прийняття відповідного Закону повноюмірою не зможе вплинути на зниження рівня корупційних дій в державі.

 

Свого часу Президент назвав корупцію загрозою національній безпеці. Зрозуміло,що одного прийняття Закону недостатньо аби подолати таке явище як корупція вУкраїні. Я вважаю, що антикорупційна політика держави повинна бути системнимкомплексом заходів. Це і прийняття Закону, і проведення адміністративноїреформи. До чого тут адміністративна реформа? Поясню. Саме адміністративнареформа, на мою думку може стати головним запобіжником корупції середпосадовців, адже це створення міцної і чіткої вертикалі влади, державнихорганів, установ, де кожен займає своє місце і виконує свої функції. Такий собімеханізм.

Ще одним кроком на шляху боротьби з корупцією є створення в лютому 2010року Національного антикорупційного комітету. Це консультативний орган приПрезидентові України, який створений з метою поліпшення ситуації у сферіборотьби з корупцією в державі. Цей орган розробив Національну стратегію зпопередження та протидії корупції на 2011-2014 роки, яка передбачає проведеннязмін по 15 напрямках з метою мінімізації корупційних проявів. Ще однимрезультатом роботи цього комітету стала розробка та прийняття у першому читанніЗакону «Про основи запобіганню та протидії корупції в Україні».

Деякий час тому в рамках проведення адміністративної реформи булоліквідовано Бюро з питань антикорупційної політики, а також посаду урядовогоуповноваженого з питань антикорупційної політики. Не всі адекватно сприйняли цюподію, не розуміючи, що, умовно кажучи, «святе місце пустим не буває». Такийорган як антикорупційне бюро потрібен державі і він обов’язково буде створений.Я гадаю, що його створенням доречно буде зайнятись одразу після прийняттяЗакону «Про основи запобіганню та протидії корупції в Україні».

Важливим створення антикорупційного бюро є ще й тому, що Україна взяла насебе певні міжнародні зобов’язання. Адже створення незалежного антикорупційногобюро – одна з вимог Плану заходів, який ми отримали для виконання в Брюсселі влистопаді минулого року.

 

Чи бере Україна до увагидосвід інших країн при розробці заходів боротьби з корупцією?

 

Питання боротьби з корупцією традиційно займає одне з перших місць вполітиці будь-якої країни. Щоправда ефективність антикорупційних заходів врізних країнах різна. Ми звикли до того, що нам закладають в якості прикладашлях Грузії в боротьбі з корупцією. Безперечно, в антикорупційній політиці цієїдержави є певні повчальні сторони. Тим більше, що уражені корупцією в Грузіїбули найбільше посадовці, автоінспектори та викладачі вишів. Майже так само, які в Україні. Грузія обрала не найдемократичніший але дуже ефективний шляхборотьби з корупціонерами – боротьба відбувалась шляхом арештів та звільнень.Протягом короткого проміжку часу були звільнені щонайменше 15 тисячполіцейських та близько 40% службовців. Позиція уряду Грузії проста – за потребивпровадження реформ демократія може постраждати. Але це один з варіантівборотьбі з корупцією в державі.

Інші приклади боротьби з цією проблемою можуть показатикраїни Європи та США, країни Близького Сходу. Наприклад, система боротьби зкорупцією у Нідерландах включає декілька заходів, зокрема: щорічно міністрвнутрішніх справ країни доповідає парламенту про виявлені факти корупції івжиті заходи щодо покарання осіб, які скоїли корупційні правопорушення. Основноюформою покарання за корупційні діяння є заборона працювати в органах державноївлади і втрата соціальних гарантій, які надає державна служба, наприклад,пенсійного забезпечення, а усі матеріали, пов'язані з корупційними діяннями,якщо вони не стосуються системи національної безпеки, обов'язково стаютьдоступними громадськості.

Однією з достатньо вільних від корупції країн вважаєтьсяІзраїль. Такий стан речей тут забезпечується системою дублювання моніторингуможливих корупційних діянь. Моніторинг здійснюється урядовими організаціями іспеціальними підрозділами поліції, відомством Державного контролера,незалежного від міністерств і державних відомств, та громадськими організаціямитипу Відомства за чистоту уряду. Важливу роль також відіграють засоби масовоїінформації. Опублікування в них обвинувачень у корупції, як правило, міститьпряму небезпеку кар'єрі політика. В Ізраїлі, завдяки значним соціальним пільгамдля чиновників і безжалісному покаранню у разі виявлення корупційних діянь,корупція на нижчих щаблях управління практично відсутня.

Законодавство Франції включає низку нормативно-правовихактів, спрямованих на боротьбу з корупцією, що стосуються насамперед фінансовихзловживань, а Парламент Італії з метою посилення боротьби з організованоюзлочинністю заснував спеціальну Генеральну Раду по боротьбі з організованоюзлочинністю, а також окружні управління по боротьбі з організованою злочинністюта мафією і окремо - Державне управління по боротьбі з мафією та слідчеуправління по боротьбі з мафією. В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладенозавдання знищення матеріальної, насамперед фінансової, бази злочиннихугруповань. Це досягається двома шляхами: конфіскацією майна і створеннямналежної правової бази для унеможливлення відмивання "брудних"грошей. Найбільш жорстокою є боротьба з корупцією у Китаї – на посадовця, якоговикрили на відмиванні брудних грошей, на отриманні хабара або на якомусь іншомукорупційному вчинку, чекає публічна страта та конфіскація всього майна.

Я вважаю, що Україна може і повинна вивчати досвід іншихкраїн та запозичувати найкращі та найефективніші шляхи боротьби з корупцією вдержаві.

 

Українатрадиційно вже кілька років поспіль потрапляє у міжнародні рейтинги, щовизначають рівень корумпованості в країні. Яке місце посідає Україна в цихрейтингах, як вони формуються і в яких галузях найбільше проявляєтьсякорумпованість?

 

За офіційними даними, за рейтингом корумпованості у першість займають Данія, Фінляндія, Швеція, Нова Зеландія, Канада,Нідерланди, Норвегія, Австралія, Сінгапур, Люксембург, Швейцарія, Ірландія,Німеччина, Великобританія, Ізраїль, США, Австрія тощо. Вочевидь, цим країнамвдалось створити ефективний механізм боротьби з корупцією.

Щорічно світовими дослідницькими агентствами складаються рейтинги рівнякорумпованості різних країн. Традиційно з року в рік до таких рейтингівпотрапляє і Україні. Нажаль, показники, з якими наша держава виходить врейтинги, не найкращі. За 2010 рік у рейтингу, складеному глобальноюантикорупційною неурядовою організацією TransparencyInternational Україна посіла 134 місце з 178 можливих. Дляпорівняння, в 2006 році Україна займала 99 місце в цьому рейтингу, а вже в 2009– 146. У порівнянні, наприклад, Грузія, методи боротьби з корупцією якоїУкраїні ставлять у приклад, займає 50 місце у рейтингу. Гадаю, що тут є над чимзамислитись.

Безперечно, у порівнянні з позаминулим роком сьогодні ми демонструємонезначну тенденцію до зменшення рівня корупції в країні, але хотілося б досягтив цьому кращих результатів. Тенденцію до зниження рівня корупції в Українівідзначають і фахівці творчого об’єднання «ТОРО», але в той же час визнають, щокорупція залишається серйозною проблемою для держави.

В той же час, в січні поточного року американська дослідницька організація HeritageFoundation і газета WallStreetJournal оприлюднили власний рейтинг економічних свобод (IndexofEconomicFreedom). За результатами досліджень, Україна опустилася з 162 на 164 місцесеред 179 країн світу і посіла останнє місце в Європі, при цьому погірши свій результат на 10 позиційта повернувшись до рівня кінця 1990-х років.

Експерти зазначають, що для визначення індексу корумпованості кожної країнивикористовуються експерти 13 різних пулів і незалежних досліджень 10організацій, зокрема: Columbia University, Economist Intelligence Unit, Freedom House, InformationInternational, International Institute for Management Development, MerchantInternational Group, Political and Economic Risk Consultancy, United NationsEconomic Commission for Africa, World Economic Forum и World Markets Research Centre.

Раніше для вирахування індексу в кожній окремій державіпроводились опитування громадської думки, наразі від цієї практики відмовились.Але експерти вважають, що такий показник, як рівень корупції в країні не можебути визначений лише за допомогою експертів. За їх думкою, необхідно проводитиопитування громадської думки, протягом яких респонденти відповідатимуть напрості питання, як то: «Чи довіряєте ви владі?», «Чи є корупція серйозноюпроблемою у вашій країні?» тощо. Такий підхід допоміг би більш точно визначатирівень корупції, тим більше, що це явище доволі приховане і точність йоговиміру лише одним способом не може бути вірною.

Що стосується певних галузей, то вже потягом кількох років експерти таправоохоронці визначають, що найбільш корумпованими галузями в Україні ємедицина та освіта. За офіційними даними МВС, серед всіх випадків корупції, всистемі охорони здоров’я виявлено близько 40% хабарів, а в системі освіти –близько 38%. Деякі експерти зазначають, що до корумпованих галузей можнавіднести аграрний сектор, де 30% собівартості виробництва припадає на хабарі.

Я впевнена, що запропонований Президентом антикорупційний Закон вирішитьвсі проблемні питання та зможе знизити прояви корупції в державі.

 

« KID »

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net