Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
18.02.2013 15:36

Більше Європи, більше безпеки

Глава Наблюдательного совета «Института правовой политики и социальной защиты», Нардеп VI-VII созывов

Сьогодні брала участь у Стратегічному дискусійному клубі, який розпочав кожні два місяці організовувати Інститут світової політики за підтримки уряду Норвегії.

Сьогодні брала участь у Стратегічному дискусійному клубі, який розпочавкожні два місяці організовувати Інститут світової політики за підтримки урядуНорвегії. Обговорювали з українськими та міжнародними експертами з питань безпеки,а також дипломатами дуже цікаву тему. А саме - європеїзація як фактор безпеки.

Якщо відверто, то менівперше довелось заглибитись у тему європейської інтеграції саме з точки зорубезпеки. До речі, безпеки як для країни в цілому, так і для кожної окремоїлюдини.

Було також надзвичайно цікаво почути і думки  представників країн, які в ЄС вступали в першу чергу для того, щоб бути в безпеці.Бачили у Євросоюзі своєрідну безпекову парасольку. Йдеться, передусім, проФінляндію.

Інститут світової політики порушив справді цікаву і важливу тему. Аби їїдостойно розкрити, потрібно відповісти на низку запитань. Варто починати збазового питання: що, власне, слід розуміти під європеїзацією? Друге питання:чи є ідентичними поняття європеїзації і європейської інтеграції? Відповіді наці два питання дозволять нам виявити взаємозв’язок європеїзації і безпеки, азаодно дозволять зрозуміти, як європеїзація сприятиме посиленню безпекиУкраїни.

Спробую зупинитися на кожному з питань окремо.

Під європеїзацією прийнято розуміти переймання тієї чи іншою країною норм іпрактик, відповідно до яких функціонує Європейський Союз. Традиційно поняттяєвропеїзації асоціювалося з процесом набуття повного членства в ЄС. Країниколишнього соцтабору пройшли, а деякі проходять процес європеїзації задлявступу до єврооб’єднання.

У формальному розумінні європеїзація - це втілення норм і правил, включенихдо відомого acquis communautaire (АКІ КОМЮНІТЕР), або правового доробкуЄвропейської Спільноти. Цей доробок включав спочатку 31 розділ, а пізніше 35розділів, які регламентують найрізноманітніші сфери функціонування ЄС – це іпитання вільного руху товарів,і оподаткування, і питання в сфері енергетики, чинавіть питання статистики. І що особливо важливо в рамках нашої нинішньоїзустрічі – так само питання в сфері міжнародних відносин та безпеки.

Утім,звертає увагу саме той факт, що перші тридцять розділів присвяченібільше питанням прав людини, економічного життя,захисту довкілля, а лишенаприкінці йдеться про спільну політику ЄС у сфері безпеки і зовнішньоїполітики. Це зовсім не означає, що безпекова проблематика має менш пріоритетнезначення для Євросоюзу. Адже різні розділи «акі комюнітер» можуть втілюватисяодночасно. Проте опосередковано цей факт може вказувати на те, що, саме досягнувшивисокого рівня захисту прав окремої людини, можна досягнути захисту і цілоїдержави, або і об’єднання держав. Але, звісно, це дещо спрощене розуміннявзаємозв’язку безпеки і європейських норм (а відповідно і європеїзації).

Європейський Союз за своєю філософією – безпекове об’єднання, оскільки самемета запобігти виникненню майбутніх міждержавних конфліктів стояла в фундаментієвроінтеграції. Дух солідарної Європи був сформований двома кровопролитнимисвітовими війнами. Таким чином, Європейське об’єднання вугілля і сталі, якебуло створено на основі Паризького договору 1951 року, мало конкретнустратегічну мету – від економічної інтеграції до безпеки; чи як зараз модноговорити – від економізації до сек’юритизації. І ця формула справді виявиласявдалою. Ув’язування держав спільними інтересами і цінностями допомогло країнам,що увійшли до єврооб’днання, стати успішними, сильними і впливовими. Утім,важливо при цьому наголосити, що створення ЄС не базувалося лише на економіці,але також і на спільних цінностях. Європейські країни розуміли, що без повагидо прав людини, без верховенства права неможливий прогрес. Саме тому в центріакі комюнітер стоїть людина і її права.

Чи може бути застосована європеїзація щодо України? Без сумніву. Україна таЄвропейський Союз уже давно працюють в сфері адаптації українськогозаконодавства до європейського. Я розумію можливий скептицизм щодо цього:мовляв, все одно багато законів не виконуються. Це реальна проблема. Із неюпотрібно боротися. І ми знаємо, що українська влада надає велику вагу самесудовій реформі, чого – будемо відвертими - не спостерігалося в Україні за жодної з попередніх влад. Є розумінняпроблеми, а це означає, що з часом настане і її вирішення.

Більше того, Україна та ЄС підготували Угоду про асоціацію, яка, як мисподіваємося,буде підписана не пізніше Вільнюського саміту Східного партнерствау листопаді цього року. Угода про асоціацію для України є ні чим іншим якпроектом з європеїзації країни. Вона є для України саме цим «акі комюнітер»,доробком Європейської Спільноти, який спроможний вивести нашу державу до тихвисоких зразків соціального, політичного, економічного взаємоіснування, якісьогодні існують у Євросоюзі. П’ять років зусиль, які Україна вклала в цейдокумент, свідчать про те, що наша держава ставиться всерйоз до свогопріоритету зовнішньої політики – європейської інтеграції. Втілення ж цьогодокументу, я не сумніваюся, приведе до успішного процесу європеїзації України.

Чи є взаємозамінними термінами євроінтеграція та європеїзація? І так, і ні.Для країн Центральної Європи, які вже стали членами ЄС, вони справді буливзаємозамінними. Польща чи Чеська Республіка інтегрувалися до ЄС шляхомширокомасштабного процесу європеїзації. У випадку з Україною ця формула можевиявитися видозміненою: ми беремо на себе зобов’язання для європеїзації, якізрештою приведуть до повної інтеграції, до членства в ЄС.

Я розумію, що в експертних колах може лунати чимало критичних зауваженьщодо безпекового виміру ЄС. Приміром, а чи є сильним в військовому планіЄвросоюз? Або чи є ефективною спільна безпекова політика ЄС? Чи існує вонавзагалі? ЄС не звикати до такого роду нарікань. Однак давайте говорити не лишепро військову складову, а звернімо також увагу і на інші виміри безпеки. Чибезпечніше себе почувають громадяни країн ЄС у порівнянні з громадянамибільшості країн світу? Безперечно. Чи безпечніше почувають себе бізнесмени вкраїнах ЄС? Без сумніву. Чи захищенішим в ЄС є довкілля? Однозначно.

Європеїзація є важливою для України. Вона однозначно зробить свій внесок ів захист окремого громадянина, і в безпеку нашої держави.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net