блоги

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
30.09.2014 11:10

Правова позиція адвоката: баланс між законом та клієнтом

Правова позиція адвоката має відповідати не тільки інтересам клієнта а й передусім закону.


Конституція України в статті 59 проголосила, що кожен має право на правову допомогу. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.


Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який набрав чинності 15.08.2012, передбачає, що захист це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення (стаття 1).


Отже, головне завдання адвоката забезпечити захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка опинилась у ситуації, визначеній законом, коли такі правомочності особи перебувають під загрозою їх порушення та (або) втрати. 


Натомість, захист прав свобод та законних інтересів, як і надання правової допомоги в судах та інших державних органах, в реаліях сьогодення, повсякчас, особи, які носять відповідальний статус адвоката, намагаються здійснити засобами та у спосіб, які не тільки важко назвати правовими, проте які є відкрито незаконними та нечесними, але які діють прикриваючись висловом «захист клієнта передусім."


Нажаль, багатьох адвокатів зовсім не цікавлять приписи законів, їх залишає байдужою справедливість та вони не пам`ятають (не знають) основних правил адвокатської етики, які йдуть урозріз з такою неправовою поведінкою адвоката. І всі ці жертви заради клієнта, схвалення з його боку, матеріальної вигоди тощо. 


Але правова дійсність зовсім інша і напряму пов`язана не тільки з професійними юридичними якостями адвоката, але й з його людським стрижнем, вихованням, совістю та честю.


Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Так проголошує вітчизняний закон про адвокатуру. 


І такі вимоги є звичайними вимогами до діяльності адвокатів у світовій спільності. 


Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, регламентують, що адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї професії як важливі учасники здійснення правосуддя. 


Обов'язки адвоката щодо клієнта мають включати надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів; 


Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм. 


При цьому, зрозуміло, Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта. 


Професійними обов'язками адвоката згідно з українським законом про адвокатуру, окрім іншого, є дотримання присяги адвоката України та правил адвокатської етики. 

 

При цьому, адвокату забороняється: використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта; займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта. 


Однією з гарантій адвокатської діяльності є заборона втручання у правову позицію адвоката. Дійсно, якщо позиція не правова, то про її недоторканість мова не йде.  


Тобто, адвокат маючи на меті своєї діяльності захист особи від порушення його прав, забезпечення його законних інтересів, не має вдаватись до заборонених правил та нечесної гри, оскільки яку оцінку можна поставити адвокатові, який прагне досягнути законності та справедливості для свого клієнта шляхом порушення цих основоположних засад під час досягнення таких підсумків своєї роботи та порушення прав та свобод інших осіб. 

        В чому це проявляється. 


Адвокат, з метою захисту клієнта, якому правильно пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, вдається до створення штучних доказів невинуватості свого клієнта – підмови до давання неправдивих свідчень свідком, формування неправдивих свідчень свого підзахисного щодо його невинуватості тощо.


        Не можна досягнути права шляхом його порушення.   


Згідно зі ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов'язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, у разі, якщо результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики.


Правила адвокатської етики, затверджені Установчим З'їздом адвокатів України 17.11.2012, проголошують в статті 6, що адвокат зобов'язаний не допускати в своїй професійній діяльності компромісів, що впливали б на його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта та перешкоджають належному здійсненню адвокатської діяльності. 


Статтею 18 Правил також передбачено, що адвокат повинен повідомити клієнта про можливий результат виконання доручення на підставі закону та практики його застосування. При цьому забороняється давати клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення, прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, що адвокат може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов'язків.

 

Адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо), використовувати свої особисті зв'язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво, або захист інтересів клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам (стаття 25 Правил).


Дотримуючись принципу законності, адвокат водночас має бути наполегливим і принциповим у відстоюванні інтересів клієнта в суді, не поступатися своєю незалежністю у захисті й представництві прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосунків з суддями; у випадку вчинення судом тиску на адвоката - не йти на компроміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта; послідовно дотримуватися принципу домінантності інтересів клієнта перед всіма іншими інтересами й міркуваннями, що пов'язані з відносинами адвоката з судом (стаття 44 Правил). 

    "Адвокатура створена не для насолоди тих, хто в ній складається, а для суспільного служіння, важкого, суворого і серйозного. Звернення до нас клієнтів не прохання, а вимога, від якої ми можемо тоді лише ухилитися, коли очевидно, що законна підтримка і суперечка з приводу вимог клієнта  неможливі "(Пікар Е. Про адвоката (Парадокс). М. 1898 р., с.83). 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.